Powiernictwo KORDEK Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek.

Powiernictwo Kordek® prowadzi działalność z zakresu obsługi budownictwa od 1984r. posługując się dużym doświadczeniem.

Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze realizowanych inwestycji w zakresie:

· pełnienia funkcji inwestora zastępczego wraz z weryfikacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, pełnym monitorowaniem robót i płatności, nadzorem inwestorskim, wykonywaniem wniosków płatności dot. inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, rzeczowo – finansowym inwestycji, rozliczeniem inwestycji oraz wykonywaniem wszystkich pozostałych czynności formalnych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem procesu inwestycyjnego, uzyskując decyzję pozwolenia na użytkowanie.

· Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – zakres czynności j.w.

· Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczeniem rzeczowo finansowym inwestycji.

· Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadań inwestycyjnych zaprojektuj i wybuduj (wraz z nadzorem nad opracowywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową,

· Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczeniem rzeczowo finansowym nad zadaniami zaprojektuj i wybuduj,

· Sprawowanie funkcji Kierownika Projektu

Dysponujemy wykwalifikowanymi zespołami inspektorów nadzoru wszystkich specjalności i branż budowlanych oraz pozostałą kadrą właściwych pracowników.

Aktualnie firma wykonuje usługi na terenie wszystkich województw Polski.